Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları

Üniversite Başarı Sıralamaları

DİREKTÖR ALİ BEY


DİREKTÖR ALİ BEY

Tiyatro ve mizah alanında tanınmıştır.
Düyûn-ı Umumiye Direktörlüğü’nde  çalıştığı için Direktör diye de anılmıştır.
Teodor Kasap’ın çıkradığı Diyojen adlı ilk mizah dergisinde yazılar yayımlamıştır.

AHMET CEVDET PAŞA


AHMET CEVDET PAŞA

Devlet adamı, hukukçu, tarihçi
İlk kadın romancı kabul edilen Fatma Aliye Hanım’ın babasıdır.
Tarih-i Cevdet (Osmanlı Tarihi) isimli eserin yazarıdır.

AHMET VEFİK PAŞA


AHMET VEFİK PAŞA

Türkçülük, milliyetçilik hareketinin öncülerindedir.
Türkçenin sadeleşmesi doğrultusunda çalışmalar yapmıştır.
Tiyatro alanındaki çevirileri ve uyarlamalarıyla tanınmıştır.
Bursa valiliği sırasında bu kente tiyatro yaptırarak tiyatroyu Anadolu’ya yaymıştır.

ŞEMSETTİN SAMİ


ŞEMSETTİN SAMİ

İlk yerli roman olan Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat’ın yazarıdır.
Edebiyatla ilgili eserlerinin yanında bilim ve dil çalışmaları yapmıştır.
Orhun Abideleri ve Kutadgu Bilig’i Türkiye Türkçesine çevirmiştir. (ilk defa)

AHMET MİTHAT EFENDİ


AHMET MİTHAT EFENDİ
Tanzimat Dönemi’in en üretken yazarıdır. 200’ü aşkın eseri vardır.
Hemen her konuda eser yazmıştır. Gazeteci, devlet adamı, romancı, hikâyeci, tiyatro yazarıdır. Adeta bir yazı makinesidir.

ŞİNASİŞİNASİ (1826-1871)
Edebiyatımızın Batı’ya açılmasındaki öncü kişidir.
Âgâh Efendi ile birlikte ilk özel gazete olan Tercüman-ı Ahval gazetesini çıkarmıştır.
1862’de Tasvir-i Efkar gazetesini çıkarmıştır.
Klasisizmden etkilenmiştir.

Ziya Paşa


ZİYA PAŞA

Tanzimat edebiyatının toplumcu şair ve düşünürlerindendir.
Hayatının büyük bölümünü devlet için çalışarak geçirmiştir.
Genç Osmanlılara katılmıştır.