Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları

Üniversite Başarı Sıralamaları

Lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Soruları (Test)

 Lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Soruları (Test)


Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test soruları - Peygamberimizin hayatıyla ilgili test soruları ve cevapları. Peygamberimizin hayatı ile ilgili sorular. Yarışmalarda çıkabilecek dini sorular. Dini yarışma soruları ve cevaplarıSoru 1) Mekke'de Zemzem hangi peygamberin büyüsü olarak biliniyordu?
A) Hz. İbrahim                       B) Hz. Davud              C) Hz. İsmail               D) Hz. Musa

Soru 2) Hz. İbrahim'in eşinin ismi nedir?
A) Havva                    B) Hacer                     C) Hatice                     D) Hasibe

Soru 3) Zemzem Mısır dilinde hangi anlama gelir?
A) Yalvarmak             B) İçmek                     C) Akmak                   D) Durmak

Soru 4) Abdülmüttalip Zemzemi aramaya kimle gitmiştir?
A) Abdullah                B) Ebul Kasım            C) Haris                      D) Ebu Cehil

Soru 5) Abdullah'ı kurban edilmekten kurtaran kadın, Abdullah'la neden evlenmek istemiştir?
A) Çok yakışıklı olduğu için
B) Abdullah zengin oğlu olduğu için
C) Abdullah çok terbiyeli olduğu için
D) Abdullah'taki nurun evlenince karısına geçeceğini bildiği için

Soru 6) Peygamberimizin babası Abdullah kaç yaşında ölmüştür?
A) 20                          B) 22                           C) 25                           D) 27

Soru 7) Kabe'yi ziyaret edenlerin çokluğundan rahatsız olup bir kilise yaptırarak bunla da yetinmeyip Kabe'yi yıkmaya gelen kimdir?
A) Ebrehe                   B) Neufel                    C) Ebu Tarik               D) Ensar

Soru 8) Yüce Allah'ın Kabe'nin savunması sırasında gönderdiği kuşların adı nedir?
A) Güvercin                B) Kartal                     C) Turna                     D) Ebabil

Soru 9) Peygamberimiz doğduğu gece müthiş bir gürültüyle uyanan sarayının 14  burcu çatırdayarak şaşkına dönen İran hükümdarı kimdir?
A) Humeyni                B) Şehriyar                  C) Nuşirevan               D) Vahapzade

Soru 10) Uhud Savaşı'ndan sonra Hz. Muhammet (s.a.v) yanına gelerek babasını kaybettiğini ve acısını yalnızca peygamberimizin dindirebileceğini söyleyen sevimli çocuğun adı nedir?
A) Akrabe                   B) Büceyr                   C) Bektaş                    D) Arâbi

Soru 11) Peygamberimizin dadısı kimdir?
A) Halime                   B) Aişe                                   C) Fatıma                    D) Ümmü Eymen

Soru 12) Abdülmüttalip'e peygarimiz hakkındaki ilk bilgileri müjdeleyen kral kimdir?
A) Ayetullah               B) Seyf                                   C) Leon                       D) Gani

Soru 13) Hz. Muhammet (s.a.v.) Hatice'nin kervanını götürüp zeytin ağaçlarının altında konakladığı zaman onu fark eden rahibin adı nedir?
A) Bahira                    B) Nastura                   C) Busra                     D) Meysere

Soru 14) Peygamberimizin hürriyet aşkı hangi olayla ortaya çıktı?
A) Develeri salıvermesiyle
B) Aziz eşinin hediye ettiği Zeyd adlı köleyi serbest bırakmasıyla
C) Kölelere yiyecek dağıtmasıyla
D) Sık sık gezintiye çıkmasıyla

Soru 15) Kabe yapılırken büyük meleklerden biri tarafından getirildiğine inanılan Hacerü-l Esved'in Türkçe karşılığı nedir?
A) Yada Taşı               B) Mihenk Taşı                       C) Kara Taş                 D) Yontma Taş

Soru 16) Müslüman olan ilk beş kişi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A) Hz. Muhammet - Hz. Hatice - Hz. Ali - Hz. Ebu Bekir - Zeyd
B) Hz. Muhammet - Hz. Ali - Hz. Hatice - Zeyd - Hz. Ebu Bekir
C) Hz. Muhammet - Hz. Hatice - Hz. Ebu Bekir - Hz. Ali - Zeyd
D) Hz. Muhammet - Hz. Hatice - Hz. Ali - Zeyd - Hz. Ebu Bekir

Soru 17) İslam yolunda ilk kan döken kişi kimdir?
A) Sa'd                        B) Bilal-i Habeşi                     C) Zeyd                       D) Hz. Ebu Bekir

Soru 18) Kısır bir koyundan süt sağılmasını sağlayan peygamberimizin mucizesini görünce müslüman olan çoban kimdir?
A) Ahmed                   B) Abdullah                C) Zeyd                       D) Nefise

Soru 19) İslamiyet'e karşı şiddetle direnen asıl adı "Amr" olan kişiye peygamberimiz hangi ismi vermiştir?
A) Ebu Leheb             B) Ebu Cehil               C) Ümmü Cemil                     D) Ebu Süfyan

Soru 20) İslamiyet'in ilk şehidi kimdir?
A) Sümeyye                B) Abdullah                C) Ammar                   D) Yâsir

Soru 21) Müşrikler Hac mevsimi yaklaşınca kimin evinde toplanıp önemli kararlar aldılar?
A) Velid b.Muğire                   B) Ebu Cehil               C) Ümeyye                 D) Ukbe

Soru 22) Müşriklerin toplantısında Hz. Muhammet'e aşağıdakilerden hangi benzetmenin uydurulacağı tartışılmamıştır?
A) Mecnun                  B) Şair             C) Sihirbaz                  D) Bilgin

Soru 23) Hac ayın 9.günü başlardı?
A) Zilhicce                  B) Rilkade                   C) Ramazan                D) Şevval

Soru 24) Çoğu müslüman Hicretini gizli gizli yaparken kılıcını kuşanıp, tavafını yapıp müşriklere "Anasını ağlatmak eşini dul bırakmak ve çocuklarını yetim koymak isteyen var mı aranızda" diyerek açıkça Hicret yapan büyük İslam alimi kimdir?
A) Hz. Hamza             B) Hz. Ömer               C) Abbas                     D) Hz. Ebu Bekir


Soru 25) Peygamberimizin Hicreti öncesi toplanan şehir meclisine sürpriz konuk olarak katılan ihtiyar kimdir?
A) Ümeyye                 B) Ebu Nâdim             C) Şeytan                    D) Velid

Soru 26) Peygamberimiz manevi zenginliklerle dolu kızı Fatıma'yı kime vermiştir?
A) Hz. Ebu Bekir                    B) Hz. Ömer               C) Hz. Osman             D) Hz. Ali

Soru 27) Hz. Ali, bir bölük atlıya denk diye görülen "Amr" adlı müşrik askerini hangi savaşta öldürmüştür?
A) Hendek Savaşı                   B) Bedir Savaşı                       C) Uhud Savaşı                       D) Hudeybiye

Soru 28) Hayber Savaşı'nda birçok yiğitlik yapmasına rağmen peygamberimiz tarafında o cehennemliktir diye gösterilen kimdir?
A) Kuzman                 B) Yesâr                      C) Ümeyye                 D) Zülfikâr

Soru 29) Hayber Savaşı'nda Hz. Muhammet (s.a.v.) Merhab Kalesi alınamayınca sancağı kime devretmiştir?
A) Hz. Ebu Bekir                    B) Hz. Ömer               C) Hz. Osman             D) Hz. Ali

Soru 30) Hayber'in fethinden sonra peygamberimizi zehirlemeye çalışan kadın kimdir?
A) Sümeyye                B) Zeynep                   C) Fatıma                    D) Ümmü

Soru 31) Savaşlarda elde edilen ganimetin ne kadarı dilediği gibi kullanması için peygamberimize kalıyordu?
A) Beşte biri                B) Dörtte biri               C) Tamamı                  D) Yarısı

CEVAPLAR:
1) C
2)B
3)D
4)C
5)D
6)C
7)A
8)D
9)
10)B
11)D
12)B
13)B
14)
15)C
16)D
17)A
18)
19)
20)D
21)A
22)D
23)A
24)B
25)C
26)
27)
28)A
29)D
30)B
31)A

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.