Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları

Üniversite Başarı Sıralamaları

Peygamberimizin Hayatı ile ilgili Kısa Sorular ve Cevapları

 Peygamberimizin Hayatı ile ilgili Kısa Sorular ve Cevapları


Siyer dersi kısa cevaplı sorular, Peygamberimizin hayatı ile ilgili kısa cevaplı sorular ve cevapları Kısa cevaplı soruları cevaplayınız.
1) İslamiyet’in ilk kadın şehidi kimdir?2)Cennet peygamberimizin ashabından üç kişiyi özler, bunlar kimlerdir?3)Peygamberimizin imana gelmesi için güreştiği pehlivan kimdir?4)Ebu Leheb’in karısının ismi nedir?5)Müşriklerin bütün uyarılarına rağmen, Kabe de Hz. Muhammed ilet anışıp Müslüman olan şair kimdir?6)Hz. Ömer’in kız kardeşi ve eniştesinin evine gidince duyduğu ve sonra abdest alarak okuduğu surenin adı nedir?
7)Hz. Muhammed Allah’a şu iki kişiden birisiyle-sana hangisi sevgi duyuyorsa – onunla dinimizi güçlendir dediği kişiler kimlerdir?8)Hicret eden Müslümanların Habeşistan’daki sözcüsü kimdir?9)Peygamberimizin onuncu yılı hangi isimle anılırdı?10) Peygamberimizin yardım için Hz. Zeyd ile beraber gittiği hangi şehirde şer odaklarınca taşlanmıştır?11)Peygamberimizi Mescid-i Aksaya götüren binek hayvanın adı nedir?12)Hz. Ebubekir Miraç hadisesine hiç şüphe duymadan inanınca Peygamberimiz ona hangi güzel sıfatla hitap etmiştir?13)Peygamberimizin Hicreti esnasında dillenerek  “Ey Allahın rasülü korkuyorum korkuyorum… Düşmanların gelip seni burada bulurlarsa Allah beni cezalandırır diye korkuyorum!”diye dillenen ağacın adı nedir?14)Hz. Muhammed Peygamberlik müjdesini hangi mağarada aldı?15)Peygamberimizi Medine’de kimin evine yerleşti?16)Peygamberimizi Hicret’te Medine’ye taşıyan devenin adı nedir?17)Peygamberimizin çağrısında Mekke mihrap ise Medine ne kabul ediliyor?18)Peygamberimizi taşıyan deve kimin evine yakın yerde çökmüştü?19)Medine’de anası tarafından peygamberimizin hizmetine sunulan 17 yaşındaki genç kimdir?

20)Medine’de Hicretten önceki adı nedir?21)Medineli Müslümanlara o dönemde ne isim verilirdi?22)Ezanı ilk kim duymuştur?23)Ezanı rüyasında gören kimdir?24)Medine’de yapılan caminin sofasında sonradan ilim tahsili ne isim verilirdi?25)Peygamberimizin Hicretinin ilk yılından itibaren etrafa gönderdiği küçük askeri birliklere ne denirdi?26)Kılıçla yazılan ilk destan, yapılan ilk savaş hangisidir?


27)Peygamberimiz bedir savaşı dönüşü hangi kızının ölüm haberini almıştır?28)Uhud Savaş’ında üzerinde yazı bulunan kılıcı Peygamberimiz kime telim etmiştir?29)Uhud Savaşında Hz. Hamza’yı Şehit eden kölelerin adı nedir?30)Uhud savaş’ından sonra Peygamberimize atının sırtında seni öldüreceğim deyip de Hz. Muhammed tarafından öldürülen Mekkeli kimdir?31)Öldürülmeden önce iki rekat namaz kılma geleneğini başlatan  yiğit kimdir?32)Peygamberimizin yetiştirdiği alim öğrencilerden 70 kişi hangi kuyunun kenarında katledilmiştir?33)Peygamberimizin esirlik bedelini ödeyerek evlendiği eşinin adı nedir?


34)Peygamberimizin “Harp hilelerden ibarettir.” Sözünü hangi savaşta söylemiştir?35)Medine’de her seferinde Müslümanlara ihanet eden kabilenin adı nedir?36)Münafık Yahudiler için hüküm verip sonra da şehit düşen baştan beri Müslümanlara ne kadar kolaylık varsa sağlayan ölünce de cenazesini meleklerin taşıdığı Medineli Müslüman kimdir?37)Müslümanların ilk umresi Mekkeli müşriklerde hangi antlaşma sonucu gerçekleşmiştir?38)Efendimizin Mısır kralına yazdığı İslamiyet’e davet mektubu şimdi nerede muhafaza ediliyor?39)Ebu Cehil’in Müslüman olan oğlunun adı nedir?40)Peygamberimizin süt kardeşinin adı nedir?


41)Peygamberimizi adil olmamakla suçlayan kimdir?42)Şu anda İstanbul’da Hırka-i Saadet dairesinde bulunan hırkayı Peygamberimiz daha önce vur emri çıkardığı sonradan da Müslüman olan hangi şaire hediye etmiştir?43)Hayber seferinde kızartılmış zehirli keçi etinden yiyerek şehit olan sahabe kimdir?

CEVAPLAR:
1-  SÜMEYYE
2-  Hz. ALİ , AMMA , BİLAL-İ HABEŞİ
3-  RÜKANE
4-  ÜMEYYE
5-  TUFEYL
6-  TAHA
7-  ÖMER B. HATTAB VE EBU CEHİL
8-  CAFER
9-  HÜZÜN YILI
10-  TAİF
11-  BURAK
12-  SIDDIK
13-  SEBİR DAĞI
14-  HİRA MAĞARASI
15-  KÜLSÜM B. HİDM
16-  KASIĞ
17-  MİNBER
18-  EBU EYYUB
19-  ENES
20-  YESRİB
21-  ENSAR
22-  BİLAL-İ HABEŞİ
23-  ABDULLAH B. ZEYD
24-  ASHAB-I SUFFA
25-  SERİYYE
26-  BEDİR
27-  RUKİYE
28-  EBU DÜCANE
29-  VAHŞİ
30-  ÜBEYY
31-  HUBEYB
32-  MAUNE
33-  BERRE-MÜSLÜMAN OLUNCA CÜVEYRİYE
34-  HENDEK SAVAŞI
35-  KURAYZAOĞULLARI
36-  SA’D
37-  HUDEYBİYE
38-  İSTANBUL TOPKAPI MÜZESİNDE
39-  İKRİME
40-  ŞEYMA
41-  ZÜLHÜVEYRİSA
42-  KA’BE

43-  BİŞR

1 yorum:

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.