Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları

Üniversite Başarı Sıralamaları

Diksiyon ve Hitabet Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları

Seçmeli Diksiyon ve Hitabet Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları

Diksiyon ve hitabet dersi yazılı soruları test şeklinde aşağıda yer almaktadır. Dilerseniz soruları word belgesi olarak indirebilirsiniz. Cevaplar aşağıda word belgesinde yer almaktadır.

1. Aşağıdakilerden hangisi konuşma kusurlarından biri değildir?
A)    Kelimeleri doğru telaffuz edememek
B)     Argo ve kaba sözler kullanmak
C)     Ses tonunu ayarlayamamak, kontrol edememek
D)    Düzgün konuşmak
E)     Yerel ağızla konuşmak

2. Aşağıdakilerden hangisi konuşma kusurları içinde yer almaz?
A)    Konuşma esnasında heyecanını kontrol edememek
B)     Kelimeleri gereksiz bir şekilde tekrarlamak
C)     Konuşurken “eeeee…, ıııı…., aaaa…..” gibi sesler çıkarmak
D)    Konuşmayı gereksiz yere uzatmak
E)     Yerinde ve zamanında konuşmak

3. Aşağıdakilerden hangisi, bir konuşmacının uygun ses yüksekliğini ayarlarken göz önünde bulunduracağı hususlardan değildir?
A)    Kaç kişilik bir gruba konuştuğu
B)     Ortamın ışıklandırılıp ışıklandırılmadığı
C)     Konuşma yapılan yerin genişliği
D)    Sesinin rahat duyulup duyulmadığı
E)     Ortamda gürültü olup olmadığı

4. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)    Aşırı derecede konuşmak ses sağlığını etkilemez.
B)     Sesin uzun süreli, aşırı zorlanarak kullanılması ses sağlığını olumsuz etkiler.
C)     Sesini uzun süre ve hatalı tekniklerle kullanan öğretmenlerde ses kısıklıkları görülebilir.
D)      Aşırı sıcak ve soğuk yiyecekler, ses sağlığını olumsuz etkiler.
E)     Sigara ve alkol kullanımı, ses sağlığını olumsuz etkiler.

5. Aşağıdakilerden hangisi ses sağlığını korumak için uyulması gerekenlerden değildir?
A)    Sesi kullanırken nefesi doğru ayarlamak gerekir.
B)     Bağırarak konuşmalı, sesin iyi çıkması amacıyla boğazı kazır tarzda temizlemeli.
C)     Ses sağlığını etkileyen ilaçlar gerekmedikçe kullanılmamalı.
D)    Toplum önünde konuşmadan önce ses ısındırılmalı.
E)     Aşırı derecede konuşmaktan kaçınılmalı.

6. Aşağıdakilerden hangisi ses çıkarmamızı sağlayan organlardan biri değildir?
A)    Ağız
B)     Burun
C)     Dil
D)    Karaciğer
E)     Gırtlak

7. Aşağıdakilerden hangisinin sesin oluşumunda etkisi vardır?
A)    Göz
B)     Kulak
C)     Akciğer
D)    Ayak
E)     Saç

8. Aşağıdakilerden hangisi ses kısıklığının nedenlerinden değildir?
A)      Soğuk algınlığı
B)      Üst solunum yolu enfeksiyonları
C)      Kurallı konuşma
D)      Aşırı bağırma
E)      Sesin aşırı zorlanması

9. Başta dil olmak üzere………………..konuşmacının sağlıklı bir konuşmayla denetim altına alabileceği ses organlarıdır.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A)      Karaciğer, akciğer, kalp
B)      El, ayak, parmak
C)      Göz, kulak, burun
D)      Dudaklar, dişler, çene, ağız boşluğu
E)      El, kol, dirsek, omuz

10. Sese beğenilen bir özellik kazandırmak için………………….önemlidir.
A)    bol bol tatlı yemek
B)     renkli elbiseler giymek
C)     hızlı konuşmak
D)    sesin çıkış yerlerini bilmek
E)     ses organlarını iyi tanımak ve onları kullanabilmek

11. Nodül nedir?
A)    Ses telleri üzerindeki küçük şişlikler
B)     Sesin ortama göre ayarlanması
C)     Sesin rengi
D)    Sesin tiz çıkması
E)     Seslerin birbirine karışması

12. Aşağıdaki mesleklerden hangisinde ses kısıklığı rahatsızlığının görülme ihtimali daha azdır?
A)    Öğretmen
B)     Pandomim sanatçısı
C)     Politikacı
D)    Şarkıcı
E)     Spiker

13. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)    Ses kısıklığı, sesin hırıltılı, çatallı, gergin olması, şiddetinin veya inceliğinin değişmesi şeklinde tanımlanabilir.
B)     Ses değişikliklerinin sebebi gırtlakta yerleşmiş olan ses tellerindeki sorunlardır.
C)     Ses telleri nefes alma sırasında açılır, konuşma sırasında kapanır.
D)    Ses telleri ne kadar sıkı kapanırsa ve ne kadar inceyse o kadar yavaş titreşir ve ses de o kadar kalın olur.
E)     Ses kısıklığının  nadir sebepleri arasında alerji, guatr, sinir sistemi hastalıkları sayılabilir.

  1. 14. Aşağıdakilerden hangisi, sesin kalitesini ortaya çıkarmak ve rengini ayarlamak için yapılan çalışmalardan biri değildir?
A)      Ses alıştırmaları yapmak
B)      Sesi ısıtmak
C)      Ünlü ve ünsüzleri doğru boğumlamak (seslerin doğru ve anlaşılır çıkarılması)
D)      Konuşmacıyı dinlemek
E)      Sese teknik kazandırma alıştırmaları yapmak

15. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde "ki" nin yazımı yanlıştır?
A) Sen de gel ki kadro tamamlansın.
B)  Sanki olanlardan haberin yok!
C)  Dünkü toplantı tartışmalı geçti.
D) Halbuki ben ağzımı bile açmadım.
E)  Öyleki herkes birbirini suçluyor.

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "de" nin kullanımıyla ilgili bir yazım yanlışı yoktur?
A) Sizin yerinizde hiçbir zaman doldurulamaz, demişti bana.
B)  Bu dergi de genç sanatçılara sayfalarını açtı.
C)  Sırtım da bir ağrı var ki sorma.
D) Sobalarda yakında kurulur artık.
E)  Evimizde çarşıya çok yakındı.

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, "-ki" eki ya da "ki" bağlacının yazımı yanlıştır?
A) Seninki bugünlerde hiç uğramıyor.
B) Neyseki şemsiyemizi yanımıza almıştık.
C) Unutma ki her insan hata yapabilir.
D) Sabahki görüşmemiz olumluydu.
E) Çevrendekileri de düşünmelisin.

18. Ki" bağlacı, kalıplaşmalar dışında ayrı yazılır.
Aşağıdakilerin hangisinde "ki" bağlacının yazımı yanlıştır?
A) Oysaki ben onu hiç görmedim.
B) Sanki onu bir yerden tanıyordum.
C) Halbuki sen hepimizden deneyimlisin.
D) Mademki çok istiyorsun, git öyleyse.
E) Şöyleki deyip açıklamaya başladı.

19. Ek olan "-ki", kendinden önceki sözcüğe bitişik yazılır ve ünlü uyumlarına uymaz. Bağlaç olan "ki", ayrı bir sözcüktür. Cümleleri birbirine bağlar ve ayrı yazılır.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, "ki" nin yazımı yanlıştır?
A) Baktım ki iş uzayacak dönüp geldim.
B) Öyle üşümüş ki titremekten konuşamıyor.
C) Elindeki parayı da arkadaşına vermiş.
D) Eminim ki bundan sonra aklı başına gelecek.
E) Seni aramıyorsa bilki utancındandır.

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, "de" bağlacı, "-de" eki gibi yazılarak yazım yanlışı yapılmıştır?
A) Televizyonda senin programını izledim.
B)  Televizyonda çalıştığını bilmiyordum onun.
C)  Televizyonda dizi filmlere ağırlık veriliyor.
D) Televizyonda izlemiştim o filmi.
E)  Televizyonda bir iletişim aracıdır.Diksiyon ve Hitabet Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları

Diksiyon ve Hitabet Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.