Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları

Üniversite Başarı Sıralamaları

Mukaddimetü'l Edep Hakkında Bilgi

Mukaddimetü'l Edep adlı eser kimindir? Mukaddimetü'l Edep kaçıncı yüzyılda yazılmıştır? Mukaddimetü'l Edep'in özellikleri nelerdir?

Orta Asya'da ilk örneklerini veren İslâmi Türk edebiyatının bilinen eserlerinden biri de Mukaddimetü'l-Edep'tür. Söz konusu eser, 12. yüzyılın ikinci yarısında Zemahşerî adlı İslâmi bilimlerde kuvvetli biri tarafından yazılmıştır. Zemahşerî'nin asıl adı Ebul Kasım Mahmud olup Zemahşer kasabasında doğduğu için kendisine Zemahşerî denmiştir. Arapça bilmeyenlere Arapça öğretmek amacıyla yazılan eserin kelimelerinin üstüne yazar tarafından ayrıca Farsça ve Türkçeleri de eklenmiştir. Mukaddimetü'l -Edep'te Oğuz, Kanklı, Kıpçak lehçeleri hakkında bilgi de yer almaktadır. Eserin değeri bir bakıma buradan gelmektedir. Çünkü, Zemahşerî böylece Kaşgarlı Mahmud'un eksik bıraktığı kısmı tamamlamıştır. Harzem Türk hükümdarı Adsız'a sunulan eser uzun süre medreselerde ders kitabı olarak okutulmuştur. 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.