Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları

Üniversite Başarı Sıralamaları

Müstezat

Divan edebiyatı nazım şekli müstezat hakkında bilgi

MÜSTEZAT :
  • Gazelin her dizesine kısa bir dize eklenmesiyle oluşan nazım şeklidir. Kısa dizelere “ziyade” adı verilir.
  • Ziyadelerin asıl dizenin anlamını tamamlar nitelikte olması gerekir.
  • Uyak düzeni şu şekildedir:
  • (Uzun dizeleri büyük harfle kısa dizeler küçük harfle gösterelim.)
  • Aa Aa Bb Aa Cc Aa....
Ziyadeler, eklendikleri dizelerle uyaklı olur.
Aruzun belirli bir kalıbıyla yazılır.
Divan şiirinin sanatlı biçimlerindendir. Fakat seyrek kullanılmıştır.
Müstezat Örneği:
Bülbül yetişir bağrımı hûn etti figanın
                                        Zabt eyle dehânın
Hançer gibi deldi yüreğimin tfğ-i zebanın
                                         Te’sir-i lisânın
Ah eylemeğe başladı âyâ bu ne halet
                                         Nolsun bu hararet
Bilmem yine bir derd mi var bülbül-i canın
                                        Ol mürg-ü nihânın
Âh etse nola bülbül-i dil meşhedim üzre
                                        Tâ mahşer olunca
Çok çekti gam-ı harını gülzâr-ı cihanın
                                       Bu bâğ-ı fenanın
İzzet ne şeker çiğnedi tût? gibi bilmem
                                      Açmış yeni bir söz
Reşk ile sulandı yine ağzı şuarânın
                                      Sınf-ı fusehânın
İzzet Molla
Ölçü: Mefûlü mefailü mefâîlü feûlün Mefûlü feûlün
Günümüz Türkçesiyle
Bülbül yetişir, feryadın bağrımı kan etti, / ağzını kapa. /
Dilinin kılıcı, dilinin etkisi yüreğimi hançer gibi deldi.
Ah eylemeğe başladı, acaba bu ne haldir? / Bu hararet nedendir (Ne olsa gerektir?) Can bülbülünün, o gizli kuşun, bilmem yine bir derdi mi var?
Gönül bülbülü şehit olduğum yer üzerinde mahşere kadar âh etse ne olur? / O, dünya gül bahçesinin, bu ölümlü bahçenin, dikeninin tasasını çok çekti.
İzzet, papağan gibi, nasıl bir şeker çiğnedi bilmem, /yeni bir söz açmış; ozanların, o rakipler sınıfının, kıskançlıkla yine ağzı sulandı.
Müstezat az kullanılan bir nazım şeklidir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.