Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları

Üniversite Başarı Sıralamaları

Mithat Cemal Kuntay

Mithat Cemal Kuntay ( 1885-1956 ) :

a) Mithat Cemal’in yayımlanan ilk şiiri, Çırçır Suyu’nda başlığını taşır. 1901 yılında Malumat Dergisi’nde çıkmıştır.

b) Sırat-ı Müstakim Dergisi ve Tercüman-ı Hakikat gazetesi’nde yayımlanan şiirleri ile adını duyurdu. Tek şiir kitabı Türkün Şehnamesi'nde 82 şiiri yer aldı.
c) Şiirlerinde aruzu ustaca kullandı.
d) Ağır bir dile sahip olan şair, dilini zamanla sadeleştirmiştir.
e) Vatan ve millet sevgisi temalı epik ve lirik şiirleri yazdı. Hiciv türünde de şiirler yazdı, aşk temasını hemen   hemen hiç işlemedi.
f) Hiçbir edebi topluluğa katılmadı. Çınaraltı dergisinde 1943-1944'te yayınlanan son dönem şiirlerinde Yahya Kemal Beyatlı'dan da etkilendiği görüldü.
g) Oyunlarında yalın bir dil kullandı, yurt sevgisi konusunu işledi.
h) Yazdığı tek roman olan Üç İstanbul, onun en önemli eseridir. Eser, II.Abdülhamit II. Meşrutiyet ve Mütareke yıllarının İstanbul'unu anlatır. Eserin, yazarın hayatını yansıttığı söylenir.
ı) Kuntay, ayrıca edebiyat araştırmaları yapmış, Fransız yazarlardan tercüme eserler vermiş bir sanatçıdır.
İnsanların hafızasına kazınan bazı beyitlerin de sahibidir. Bunların en ünlüsü, “On Beş Yılı Karşılarken” adlı şiirinin sonunda yer alan şu beyittir:
Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır;
Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır!

 Eserleri  :
Tiyatro : Kemal
Antoloji :
Nefais-i Edebiye (1913)
Roman : Üç İstanbul

Biyografi : Mehmed Âkif-Hayatı, Seciyesi, Sanatı ; Namık Kemal :Devrin Olayları ve İnsanları Arasında , Sarıklı İhtilalci Ali Suavi (1946) 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.