Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları

Üniversite Başarı Sıralamaları

9. Sınıf Dil ve Anlatım İletişim Test Soruları

1-......................, bir bilginin, niyetin, ilke ya da amacın bir işaret sisteminden yararlanılarak bir zihinden başka bir zihne ya da bir merkezden başka bir merkeze ulaştırılmasına denir.
Yukarıdaki parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) İletişim B) Gösterge        C) Alıcı       D) İleti      E) Kanal


2- Aşağıdakilerden hangisinde bilgi yanlışlığı vardır?
A) Her iletişimde iletiler belli kodlarda oluşturulan göstergeler yardımıyla iletilir.
A) İletişim en gelişmiş şekliyle dille yapılır.
B) Her türlü iletişimde bir gönderici ile bir alıcı vardır.
D) İletişim sadece konuşma yoluyla sağlanır.
E) Dil, göstergelerden oluşan bir sistemdir.

3-Aşağıdakilerden hangisi iletişimin unsurlarından biri değildir? 
A)Gönderici B) Belirtke      C) Kanal      D) İleti       E) Alıcı

4-Aşağıdakilerden hangisi dil dışı göstergelerinden biri değildir?
A) Belirti B) Belirtke   C) Görsel gösterge     D) Simge      E) Konuşma

5-Evimizin penceresini açtığımızda karşı binanın üzerinden dumanların çıktığını görüyoruz. Bir anda itfaiyeciler o alanı dolduruyor. Yangın çıktığını anlıyoruz.    Bu parçada "duman" dil bilgisi açısında ne tür bir göstergedir?
A) Belirti
B) Belirtke      C) Simge D) İkon       E) Alıcı
6-Yollara konulan trafik levhaları, tehlike, alarm göstergeleri, demir yollarına konulan ışıklar, araçların ve yayaların kırmızı ışıkta durmaları dil dışı göstergelerdendir.  
Yukarıdaki örnekleri verilen dil dışı göstergeye ne ad verilir?
A) Görsel gösterge       B) Belirtke       C) Simge D) Kanal       E) Dönüt

7- Bir öğrenci öğretmenin verdiği ödevi araştırmak için gittiği kütüphanenin fotoğrafını da çekerek kütüphanenin durumunu da öğretmenine göstermek istemiştir.
Bu öğrencinin öğretmenine gösterdiği fotoğraflar ne tür gösterge olarak kabul edilir?
A) Simge      B) Görsel gösterge
C) Belirti     D) Kod        E) Belirtke

8-İletişim esnasında karşı tarafa gönderilen ses , yazı, söz ya da davranış gibi bilgiye ne ad verilir?   A)İleti
B) Kod        C) Gösterge        D) Gönderici E) Kanal

9- Her gün sorunsuz olarak kullandığı arabasından bazı seslerin geldiğini duyan adan arabasının bozulabileceğini düşünerek arabasını tamirciye götürmüş.   
Bu parçada arabadan gelen "ses" arabanın bozulabileceğinin göstergesidir. Bu tür göstergelere dil biliminde ne ad verilir?    
A) Kanal
B) Gösterge       C) Belirti       D) Şifre      E) İleti
10- Her hafta evine bilgisayarla ilgili bir dergi alan baba, bu dergiyi okuyan oğlunun sadece kitap reklamları olan sayfaları okuduğunu görür. 
Bu dergide yer alan kitap reklamları ne tür göstergelerdendir? 
 A) Görsel gösterge B) Simge
C) Belirtke D) Belirti E) Kod

11-Seyir halindeki bir arabanın yoldaki ışık sisteminde kırmızının yandığını görmesiyle durması, kırmızı ışının ne tür bir gösterge olduğunu gösterir? 
 A) Dil göstergesi B) Simge       C) İkon       D) Belirtke        E) Belirti

12- Gezi için bir müzeye gelen öğrenciler etrafta gidecekleri yerleri gösteren işaretlerle karşılaşırlar. Bu işaretler yardımıyla müzeyi rahatlıkla gezerler. Böylece öğrenci grubundan yanlışlıkla ayrılan biri bu işaretler yardımıyla birbirlerini kolaylıkla bulabilirler.   
Bu müzede kullanılan işaretler dil biliminde ne tür gösterge olarak adlandırılır?     A) Belirtke
B) Simge    C) Görsel gösterge     D) Belirti     E) Kanal

13-Bir reklam panosunda kullanılan resimler ne tür göstergelerdendir?   
A) İkon        B) Dil göstergesi
C) Simge        D) Kod        E) Belirtke

14-Aşağıdakilerden hangisinde bilgi yanlışlığı vardır?
A) İletişim amacıyla kullanılan her türlü gösterge dizgesinin yapısını, işleyişini inceleyen bilim dalına gösterge bilimi denir. B) "Kitap" göstergesinin
gösterenleri yazarın yazısını okurken gördüğümüz "k-i-t-a-p" harfleridir. C) Amacı olmayan, istem dışı gelişen doğal göstergelere belirti denir. D) Her iletişim bir bağlamda gerçekleşir.       E) Her türlü iletişimde sadece gönderici yer alır.

15-Aşağıdakilerden hangisi görsel gösterge değildir?
A) Fotoğraf B) Şema C) Resimli romanlar D) Barış sembolü olarak kullanılan zeytin dalı        E) İnsan portresi

16-Günlük çıkan bir gazetede düşüncelerini okuyucuyla paylaşan bir köşe yazarının dile getirdiği yargılar iletişim şemasında ne olarak gösterilir?  
A) Dönüt      B) Bağlam C) Kanal        D) İleti        E) Gönderici

17-Aşağıdakilerden hangisi simge değildir?   A
) Birleşmiş Milletler binasın duvarındaki güvercin resmi      B) Türk bayrağındaki ay-yıldız C) Adalet binasındaki terazi     D) Uzakta görülen duman E) Kâğıda çizilen kalp

18- "Dün babamın bana hediye ettiği kitabı kaybettim." diye arkadaşına dert yanan birinin verdiği iletiyi alan alıcının zihninde çeşitli özellikleriyle bir kitap görüntüsü oluşur.        Alıcının zihninde oluşan kitap görüntüsüne dil biliminde ne ad verilir?  
A) Gösterilen       B) Gösteren
C) Gösterge D) İkon E) Gönderge

19-Aşağıdakilerden hangisi belirtkeye örnektir?
A) Arabayla yokuş inen birinin arabanın tekerleklerindeki yanık kokusunu hissetmesi
B) Hasta olacak birinin ateşinin çıkması
C) Gezilip görülen yerlerle ilgili fotoğraflar
D) Trafikte yayaların kırmızı ışıkta durmaları
D) Türk bayrağındaki ay-yıldız

20- Aşağıdakilerden hangisi iletişimin unsurlarından biridir? A) Simge
B) Kanal     C) Görsel gösterge     D) Belirti     E) Belirtke

21- Kendi dışında bir başka şeyi gösteren, düşündüren, onun
yerini alabilen nesne, görünüş ya da olguya.................denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Bağlam       B) Kanal
C) İleti        D) Gönderici      E) Gösterge

22-Askere giden birinin askeri elbiselerle çekilmiş fotoğrafını ailesine göndermesi fotoğrafların ne tür bir gösterge olduğunu gösterir?       A) Dil göstergesi
B) Belirti C) Belirtke       D)İkon E) İleti

23- "İlkbaharda ağaçların çiçek açması yazın geldiğine işaret etmektedir. "Bu tür göstergelere dil biliminde ne ad verilir'
A) Belirtke B) Görsel gösterge
C) Belirti       D) Simge        E) İkon

24-Acele işi olan birinin yetişmek için önündeki dolmuşu ıslık çalarak durdurmasında "ıslık" dil biliminde hangi tür göstergeye örnektir?  
A) Simge     B) Belirtke C) Dil göstergesi       D) İkon E) Belirti

25- Bir kişi geziye gideceği yerler hakkında bilgi almak için o yerlerin tanıtım broşürlerinden yararlanmıştır. Bu cümlede broşür hangi tür göstergeye örnektir? A) Simge


B) Belirti       C) Belirtke     D) Görsel gösterge      E) Kod

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.