Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları

Üniversite Başarı Sıralamaları

Ayaşlı ve Kiracıları Özet

AYAŞLI ve KİRACILARI
Eser, Türk toplumunun  değerlerindeki çöküşü,  yozlaşmayı anlatmaktadır.  Memduh Şevket EsendalAyaşlı ve Kiracıları adlı eserinde Cumhuriyet Türkiye’sindeki farklı kesimlerden insanları bir araya getirir. Romanda Ayaşlı’nın dokuz odalı dairesindeki hayat, bu hayatı paylaşan insanlar arasındaki ilişkiler, değer yargıları ortaya konur. 
Ayaşlı ve Kiracıları Özeti 
1930’lu yıllardır. Ankara, başkent olduktan sonra çok pa­halı bir şehir olmuştur. Bu yüzden ev kiraları çok yüksektir, insanlar, iç içe tek bir çatı altında yaşamak zorundadır. Yeni yapılan binalar şehirde âdeta kapışılmaktadır. Bu sıralarda Ayaşlı İbrahim Efendi, bir yolunu bulup 9 odalı bir daireyi uygun bir fiyata kiralar. Odanın ikisini karısı ve üvey kızına ayırır. Diğerlerini kiraya verir. Dairede kiracılar ayrı odalara sahip olmakla birlikte banyo tuvaleti birlikte kullanmak zo­rundadırlar. Bu yüzden iç içe yaşamaktadırlar.
Dairedeki kiracılar genellikle orta hâlli kişilerdir. Hemen hepsi, Turan Hanım’ın odasında kumar oynamak için bir araya gelir. Bu arada ilişkiler gitgide çetrefillesir. Halide, hamiledir. İffet Hanım, gittikçe değişmektedir. Önce, saçlarını kestirir, kıyafetlerini modernleştirir. Tamamen bir salon kadını olmuştur. İffet Hanım, Cevat’la yasak bir ilişkiye girer ve zührevi bir hastalığa yakalanır. Turan Hanım dairenin mer­kezi hâline gelir. Odasında bazı insanlar kumar oynarken, ba­zıları da seyretmektedir. Bazen oyunlar kavga ve tartışmaya dönüşür. Turan Hanım, İskender Bey, İffet Hanım kumar­da başrolü oynamaktadır.
Kumar oyunları sırasında ilişkiler gittikçe karmaşıklaşır, kahramanların birbiri ile olan ilişkileri ahlaksızlaşır.Abdülke­rim ve Haki Bey, eşlerinin gözleri önünde başka erkeklerle olan samimiyetleri karşısında ses çıkarmazlar. Ayaşlı İbrahim Efendi, ise üvey kızı Faika ile birlikte yaşamaya başlar. Faika’nın kocası Fuat’ın bu durum umurunda bile değildir; çünkü o da bir başkası ile beraberdir. Ayrıca İskender Bey’in Turan Hanım’la, Faika ile ve Abdülkerim Bey’in de hizmetçi Ziynet’le ilişkisi vardır. Bankacı kahraman ise daire içindeki bu pis iliş­kilerden çok tiksinmektedir.
Hizmetçi Halide, hamile kaldıktan sonra Rasim’le birlik­te yaşamaya başlar. Dedikokuducu hizmetçi Raife’den sonra hizmetçi olarak Ziynet gelmiştir. Tarla işini halletmek için gelen Hüseyin Bey, yeni bir vali atanan memleketine yeni bir ümit­le döner. Şefik Bey, parasının büyük bir kısmını İskender’e kaptırır. Turan Hanım, Ayaşlı İbrahim Efendi’nin kumardan pay istemesi üzerine daireden ayrılır, kendine müstakil bir ev tutar. Dairedeki hayatı canlı tutan Turan Hanım’ın gitmesiy­le daire canlılığını kaybeder. Adeta ‘Suyu çekilmiş değirmence döner. Ayaşlı, dağılmayı önlemeye çalışır, İffet Hanım’ı Tur­an Hanım’ın yerine koymayı dener; fakat başarılı olamaz. Ha­san Bey’e felç iner ve kısa süre sonra ölür. Uygunsuz gençlerle düşüp kalkan Şefik Bey, başı kesilerek öldürülür. Afyon ka­çakçılığı yaptığı anlaşılan İskender Bey, tutuklanır. Fuat, Faka’yı döver ve onu tamamen terk ederek evden ayrılır. Ban­kacı ise Hasan Bey’in kızı Selime ile evlenir ve Adana’ya gi­der. Dr. Fahri de banka müdürünün yeğeni Melek Hanım’la evlenir.
Dairenin tüm kiracıları evi terk edince Ayaşlı İbrahim Efendi, evi tekrar kiralamaz. Dairenin son sakinleri Abdülkerim Bey ile İffet Hanım Alman pazarındaki bir apartman da­iresine, Ayaşlı ve Faika yukarı şehirde bir eve taşınırlar. Bir­kaç ay sonra da Ayaşlı İbrahim Efendi ölür.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.