Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları

Üniversite Başarı Sıralamaları

8. Sınıf İnkılap Tarihi Çalışma Kitabı Cevapları 2016-2017 Sayfa:10

Aşağıda Atatürk’ün doğduğu ve çocukluk dönemini geçirdiği Selânik şehri ile ilgili bir metin görüyorsunuz. Metni okuyunuz ve okuduklarınızdan yararlanarak alttaki soruları cevaplayınız.


Selânik, birçok fikrin, birçok siyasi olayın oluştuğu, aynı zamanda ticari ağırlığı olan bir liman şehridir. Ordu merkezidir ve her konuda geniş bir etki alanı vardır. Nüfusunun büyük çoğunluğu Türk’tür. Müslümanların, Rumların ve Yahudilerin mahalleleri ayrılmıştır. Balkanlarda azınlıklar arasında görülen milliyetçilik akımları, özellikle 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Türk milliyetçiliğinin gelişmesine sebep olmuştur. Bütün bu şartların etkisi ile Balkanlarda yaşayan Türklerin sosyal ve ekonomik yapısı Anadolu Türklüğünden farklı gelişmeler göstermiştir. Balkan Türkleri her şeyden önce var olma mücadelesi verilen yerlerde yaşayan kimselerin uyanıklığı içerisinde bulunuyorlardı. Devlet ekonomik, sosyal ihtiyaçlarını ve güvenliklerini sağlamada yetersiz kaldığı için Balkan Türkleri kendi çarelerini arama zorunluluğu ile özel teşkilatlanmalara yönelmişlerdir. Atatürk, Balkanların ekonomik, politik ve sosyal ortamında bütün azınlıkları, dış güçleri, bunların emellerini ve çeşitli dinleri tanımış, dinlerin milliyetçilik akımlarının hizmetine verilmesinin tanığı olmuştur. Çeşitli ırkları mücadele içerisinde ve bir arada görmüştür. http://www.atam.gov.tr/dergi/sayi-05/ataturkun-yetistigi-ortam (Düzenlenmiştir.)

• Metinde Selânik için “Her konuda geniş bir etki alanı vardır.” ifadesi kullanılmıştır. Sizce Selânik’in bu durumu hangi özelliklerinden kaynaklanıyor olabilir?

Selanik kentinin ticari kent olması, farklı milletlerdeki insanların bir arada yaşaması ve fikirlerin özgürce ifade edilmesinden dolayı Selanik için "Her konuda geniş bir etki alanı vardır." ifadesi kullanılmıştır.

• Türk milliyetçiliğinin 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren gelişmesinin nedenleri neler olabilir?

Balkanlardaki azınlık durumundaki milletler arasında milliyetçilik düşüncesi yaygınlaşınca Türklerde de 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren milliyetçilik düşüncesi gelişmiştir.

• Balkan Türklerinin sosyal ve ekonomik gelişiminin Anadolu Türklerine göre farklılıklar göstermesinin nedenleri neler olabilir?

Balkanlardaki Türklerin azınlıklarla birlikte yaşaması, milliyetçilik akımlarının etkisi ve yaşadıkları bölgenin Avrupa'ya yakın olması dolayısıyla Anadolu Türklerine göre farklı yönleri vardır.

• Atatürk’ün fikirlerinin oluşmasında ve askerlik mesleğini seçmesinde Selânik’in hangi özelliklerinin etkili olduğu söylenebilir?

Selanik kentinde birçok farklı milletin bir arada yaşaması, bu milletlerin farklı kültürleri, amaç ve düşünceleri dolayısıyla  Selanik kenti, Atatürk'ün fikirlerinin oluşmasında ve askerlik mesleğini seçmesinde önemli yere sahiptir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.