Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları

Üniversite Başarı Sıralamaları

9. Sınıf Tarih Dersi BİRYAY ders Kitabı cevapları sayfa 83-84-85-86


Sayfa 83
Soru:İnsanın mensubu olduğu kültürü yaşatması önemli midir? Neden?
Cevap: İnsanlar değişik değişik yaratılmışlardır. Her milletin değişik bir kültürü vardır. Bu kültür sayesinde devletlerinin ve nesillerinin devamı sağlanır. Nesiller bu kültürlerle o millete ait olduklarını hissederler. Başka bir milletin kültürünü benimseyen genç nesillere sahip devletler gelecek adına endişe duymalıdırlar. Bu sebeple kültürümüzü ve ananelerimizi öğrenmeli ve yaşatmalıyız. 
Soru: Aşağıda verilen kavramlar size neleri çağrıştırmaktadır?
Anav: Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat yakınlarında Anav bölgesinde yapılan kazılarda bulunmuş Türk kültür bölgesi.
Türk: Türk kökenli
Türkhia: Bizans Kaynaklarında Türklerin yaşadığı yer olarak geçer.
Türkistan: Türklerin yaşadığı Bölge
“Büyük devletler kuran ecdadımız, büyük ve şumüllü medeniyetlere de sahip olmuştur. Bunu aramak, tetkik etmek, Türklüğe ve cihana bildirmek bizler için bir borçtur. Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.”(1)
Soru: Atatürk bu sözleriyle bize neler anlatmak istemiştir? Açıklayınız
CEVAP: Şanlı Tarihimizi öğrenemenin önemini anlatmıştr.
Sayfa 84
Soru:“Türk” adı ile ilgili bu kadar çok görüş ve düşüncenin olmasının sebepleri neler olabilir?
CEVAP: Türkler göçlerle dünyanın değişik bölgelerine göç etmişlerdir. Bu sebeple her karşılaştıkları topluluk Türk kelimesini farklı manalarda kullanmışladır
1. Etkinlik: Giriştiğimiz büyük işlerde milletimizin yüksek yetenek ve yüksek sağduyusu başlıca rehberimiz ve başarı kaynağımız olmuştur. Bilerek veya bilmeyerek, isteyerek veya istemeyerek kendisine zarar verenlere karşı kırgınlığı derin olan milletimizin, kendi uğrunda esaslı ve hayırlı çalışma gösterenlere karşı da sonsuz bağlılığı ve değerbilirliği söz götürmez. Bu büyük millet, arzu ve yeteneğinin yöneldiği doğrultuları görmeye çalışan ve görebilen evladını daima takdir etmiş ve korumuştur. Kendinize ait bir buluşun başkaları tarafından kullanılmasından ve mutlu sonuçların adınıza değil, bağlı olduğunuz topluma ve millete mal edilmesinden endişeniz olmasın, millet bunun kadrini bilir. Millet sevgisi kadar büyük ödül yoktur. Bağımsızlık Savaşı’nda benim de milletime ettiğim birtakım hizmetler
olmuştur, zannederim. Fakat bunlardan hiçbirini kendime mal etmedim, yapılanın hepsi milletin eseridir, dedim. Aranacak olursa doğrusu da budur.
Geçmişte sayısız uygarlık kurmuş bir ırkın ve milletin çocukları olduğumuzu kanıtlamak için yapmamız gereken şeylerin hepsini yaptığımızı ileri süremeyiz, bugün ve yarına bırakılmış daha birçok büyük işlerimiz vardır. Bilimsel çalışmalar da bunlar arasındadır. Beni seven arkadaşlarıma tavsiyem şudur: “Kendimiz için değil fakat bağlı olduğumuz millet için el birliği ile çalışalım, çalışmaların en yükseği budur!”
Soru: Atatürk’e göre Türk milletinin özellikleri arasında neler yer almaktadır?
CEVAP: Yüksek yetenekli ve sağduyulu, kıymet bilen, 
Soru: Atatürk, neden millî menfaatleri kişisel menfaatlerden üstün tutmuştur?
CEVAP: Çünkü Milletler kalıcıdır. İnsanlar ise daha kısa süre yaşarlar ve milleti oluşturan unsurlar arasında yer alırlar. 
Soru: Atatürk’ün yukarıdaki sözlerini dikkate aldığınızda Türk milletine vermek istediği mesaj nedir?
CEVAP:Çalışmak başarılı olmak
Sayfa 85
Soru: Dağlık yeryüzü şekillerine ve sert iklime sahip olan Orta Asya’nın coğrafi yapısı Türklerin yaşamlarını nasıl etkilemiştir?
CEVAP: Geçimlerini ve ekonomilerini etkilemiştir. Hayvancılıkla uğraşmak zorunda kalmışlardır. 
Soru:Toplumların göç etmelerinde ne gibi faktörler etkilidir?
CEVAP: Kuraklık, nüfus yoğunluğu, dış baskılar, iç çatışmalar, 
Soru:“Ana yurt” kavramından neler anlıyorsunuz?
CEVAP:Bir toplumun göç etmeden önceki vatanıdır. 

Soru:Aşağıda verilen kavramlar size neleri çağrıştırmaktadır?
Bozkır:  Kurakçıl otsu bitkilerden oluşan, sıcak ve ılıman iklimlerde geniş alanlara yayılan, ağaçsız doğal bölge, step.Ağaçsızlığın egemen olduğu iklim tipi
Göç: Bir yerden br yere çeşitli sebeplerle yapılan taşınma eylemi
Konargöçer: Göçebe bir hayat süren, bir yere sürekli yerleşmeyen 
“Türkler on beş yüzyıl önce Asya’nın göbeğinde çok büyük devletler kurmuş, insanlığın her türlü kabiliyetlerine belirti olmuş birer unsurdur. Elçilerini Çin’e gönderen ve Bizans’ın elçilerini kabul eden bir Türk devleti, ecdadımız olan Türk milletinin kurduğu bir devlet idi.”(1)
Atatürk’ün söz ettiği Türk devletleri hangileri olabilir?
CEVAP: Hunlar, Uygurlar, Hazarlar, Göktürkler, 
9. sınıf tarih dersi biryay yayıncılık sayfa 85 cevapları
SORU: Türklerin göl ve ırmakların bulunduğu bölgelerde yaşamasının nedenleri nelerdir?
CEVAP: Göl ve ırmak kenarları verimli arazilere sahip olduğu için
sayfa 86
“Denizden uzak ve yüksek dağlarla çevrili Türklerin yurdunda iklim çok sertti. Karasal iklimin bütün acımasızlığı ile hüküm sürdüğü bu coğrafyada ısı kışın sıfırın altında 17 ile 51 dereceye kadar düşerken yazın 25 ile 50 dereceye kadar yükseliyordu. Yaz aylarında bozkır, özellikle kurak yerlerde çöle dönüşüyordu. Çinli bir yazar, Gobi Çölü kenarlarındaki bozkırda yaşayan boyların durumunu şöyle anlatıyor: ‘Yerde ağaç bitmez. Biten tek şey yabani otlardır. Tanrı burada dağlar değil, tepecikler yaratmıştır. Ekin yetişmez. Sütle beslenirler, deriden dikilmiş kumaşlar giyerler, keçe çadırlarda yaşarlar.’ Bozkırda hayatı idame ettirmek de oldukça güçtür, Hayvan türleri koyun, sığır ve at ile sınırlıdır. Bu nedenle bozkırda tabiatın insana sunduğu kaynaklar sabittir.”
SORU:Orta Asya’nın coğrafi özelliklerinin insanların yaşamına etkisi hakkında neler söyleyebilirsiniz?
CEVAP:  Hayvancılıkla geçinmelerine sebep olmuştur. Zor şartlar Türkleri Savaşcı bir karaktere büründürmüştür. 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.