Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları

Üniversite Başarı Sıralamaları

9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları Biryay Yayınları Sayfa 79-80A. Aşağıdaki cümlelerde noktalı yerlere tabloda verilen kelime ve kelime gruplarından uygun olanı yazarak cümleleri tamamlayınız.
1. İnsan lar ….YENİTAŞ... devrinde yerleşik hayata gecerek tarımla uğraşmaya başladılar.
2. Fırat ve Dicle arasında kalan bolgeye tarihte ….MEZOPOTAMYA..denir.
3. Mısırlılar ile Hititler arasında MO 1280 yılında ……KADEŞ.. antlaşması imzalandı.
4. Bir devletin siyasi, askeri ve sosyo ekonomik nedenlerin etkisiyle sınırları dışında ele gecirip yonettiği topraklara .KOLONİ. denir.
5. 12 Levha Kanunları …..ROMA. İmparatorluğu doneminde cıkarıldı.
6. Parayı icat eden ve kullanan ilk uygarlık …..LİDYA.…. dır. Boylece ticarette ….TAKAS.. usulu sona erdi.
7. Buyuk İskender’in Asya Seferi sonucunda Batı ve Doğu uygarlıklarının sentezinden ortaya cıkan uygarlığa
..HELLENİZM denir.
8. Persler Anadolu’yu ….SATRAPLIK… denilen eyaletlere ayırarak yonetmişlerdir.
9. İlk alfabeyi …FENİKELİLER…., ilk yazıyı ….SÜMERLER.…. bulmuştur.
B. Aşağıdaki cumlelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başı na “Y” har fi yazınız.
(D) Anadolu’da ilk tarımsal faaliyetler Cayonu’n de, ilk şehir yerleşmesi Catalhoyuk’te başlamıştır.
(D) Uygarlıkların oluşumunda coğrafi, siyasi ve ekonomik faktorler etkilidir.
(Y) Hint Uygarlığı icerisinde yer alan Persler, Zerduştluk dinini benimsemişlerdir.
(D) Romalılar başlangıcta karşı cıktıkları Hristiyanlık dinini MO 313’te Milano Fermanı ile kabul etmişlerdir.
(D) Mısır medeniyeti coğrafi ozellikleri nedeniyle istila ve goc hareketlerinden cok fazla etkilenmemiştir.
(Y) İyonyalılarda guclu bir merkeziyetci yonetim vardı.
(D) Ahiret inancına sahip olan Urartular mezarlarını ev ve oda şeklinde yapmışlardır.
(Y) Friglerde kralın yetkileri pankuş denilen meclis tarafından kısıtlanmıştır.
(Y) Urartular, anal denilen tarih yıllıklarını tutarak olayları objektif bir şekilde yazmışlardır.
C. Aşağıdaki şehirlerin numaralarını ait olduğu devletlerin adının yanındaki parantezin icine yazarak şehirlerle devletleri eşleştiriniz.
1. Tuşpa                  (5) Hititler
2. Sard                   (1) Urartular
3. Ninova                (6) Frigler
4. Milet                   (4) İyonyalılar
5. Hattuşaş             (2) Lidyalılar
6. Gordion              (3) Asurlular
                             ( ) Romalılar
C. Aşağıdaki coktan secmeli soruları cevaplayınız.
1. I. Tanrılara hesap verme duşuncesiyle yıllıkların hazırlanması
II. Kralın yetkilerini kısıtlayan pankuş meclisinin acılması
III. Kolelerin bedel odeyerek ozgurluklerine kavuşması
Yukarıdaki gelişmelerden hangisi ya da hangileri Hitit Uygarlığında yaşanmıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
2. İlk Cağ uygarlıklarında
I. Kolonicilik hareketlerinin başlaması
II. Zigguratların yapılması
III. Olulerin mumyalanması
gelişmelerinden hangisi ya da hangileri dinsel inanışların insan faaliyetlerini etkilediğini gosterir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) II ve III
E) I ve II
3. İlk Cağ uygarlıklarından Mısır’ın Nil Nehri ve cevresinde, Mezopotamya’nın Dicle ve Fırat nehirleri arasında, Hint medeniyetinin ise Ganj ve İndus nehirleri cevresinde kurulmasının en onemli nedeni aşağıdakilerden hangisiyle acıklanabilir?
A) Nehirlerin belli bolgelerde toplanması
B) Nehirlerin taşımacılık faaliyetlerini kolaylaştırması
C) Nehir alanlarının yerleşik yaşama ve tarımsal uğraşlara uygun olması
D) Nehirlerin rejimlerinin duzenli olması
E) Nehirlerin kutsal olarak kabul edilmesi
4. Ankara’daki Augustus Tapınağı ile Antalya’daki Aspendos antik tiyatrosu, aşağıdaki uygarlıklardan
hangisi tarafından yapılmıştır?
A) Roma
B) Mısır
C) Yunan
D) İyon
E) Pers
5. Neolitik (Yeni Taş) Devri’nin ozellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) İnsanlar yerleşik hayata gecmiştir.
B) Gocebe yaşam tamamen sona ermiştir.
C) Yabani hayvanlar evcilleştirilmiştir.
D) Tarımsal faaliyetler başlamıştır.
E) Dokumacılık ve seramik sanatı gelişmiştir.
D. Aşağıdaki calışmaları defterinize yapınız.
1. Anadolu’ya bircok uygarlığın gelip yerleşmesinin sebebi neler olabilir?
CEVAP: Anadolu mükemmel bir iklime sahiptir. Göç yolları üzerindedir. Bu sebeple bir çok kavim bu topraklara sahip olmak istemiştir.
2. Lidyalılar ticareti geliştirmek için ne gibi faaliyetler yapmışlardır?
CEVAP: Ticaret yolları inşa ederek bunun güvenliği için çalışmalar yapmışlardır. Parayı ticari hayata sokarak takas usulünü kaldırmışlardır
3. Mısır uygarlığının istila ve saldırılara karşı korunaklı olmasının sebepleri arasında neler yer almaktadır?
CEVAP: Mısır uygarlığı doğal bir setle çevrilidir. Bir tarafı denizlerle ve çöllerle çevrilidir bu sebeple başka uygarlıklar burayı istila etmekte zorlanmışlardır
4. Yunan uygarlığında demokrasi hareketleri nasıl başlamıştır? Acıklayınız.
CEVAP: Atina, Isparta, Korint ve Tebai en önemli şehir devletleridir. Kent devletlerinin başında önceleri krallar bulunurdu. Zamanla güçlenen soylular, kralları devirerek yönetimi ele geçirdi. Böylece Yunan şehir devletlerinde soylu yönetimine dayalı aristokratik yönetimler kuruldu. Kolonicilik faaliyetleri ile zenginleşen tüccar ve zanaatkârlar soylulardan bazı haklar talep ettiler. Bu kişilere köylüler ve yoksul halk da katıldı. Şehirlerde halk meclisleri kuruldu.
5. Kultur ve uygarlığın tanımını yaparak aralarındaki ilişkiyi acıklayınız.
CEVAP: Kültür ve uygarlık kavramları uzun süre birlikte anılmıştır. Kültür genellikle toplumların örf, âdet, gelenek ve göreneklerini ifade eden maddi ve manevi değerlerdir. Ünlü sosyolog Ziya Gökalp’e göre uygarlık evrensel, kültür ise yerel, yöresel, etnik ve millîdir. Ancak zamanla kültürel değerler birtakım yollarla farklı bölgelere taşınmış, değişik kültürlerle etkileşime girerek dünyanın ortak değerleri olmuştur. Kültürlerin kaynaşmasıyla birçok yeni uygarlık ortaya çıkmıştır.
6. Mezopotamya uygarlığı icerisinde yer alan medeniyetler hangileridir? Bu medeniyetlerin onemli ozelliklerini yazınız. Kullandığı takvimleri yazınız.
CEVAP: Mezopotamya medeniyetleri Sümerler, Asurlular, Akadlar, Babiller, Elamlılardan oluşmaktadır. Sümelerin İlkkez kullandığı Ay usulü takvimi kullanmışladır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.