Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları

Üniversite Başarı Sıralamaları

İlk Çağ Uygarlıkları Test Soruları

İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI TEST SORULARI
 1.
I.          Piramitler
II.         Mumyacılık sanatı
III.        Güneş takvimi
Yukarıda verilen Mısır Uygarlığı'na ait geliş­melerden hangilerinin, ahiret inancının bir so­nucu olduğu söylenebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II         C) Yalnız III
D) I ve II         E) I ve III


2. Hindistan'da görülen Kast Sistemi'nin, aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylene­mez?
A)        Toplum içinde ayrılıkların artmasına
B)        Milli bilincin oluşmamasına
C)        Birden fazla dinin görülmesine
D)        Ticaret hayatının durmasına
E)        Siyasi birliğin kurulmasına

3.
I.          Hammurabi Yasaları
II.         Oniki Levha Kanunları
III.        Urgakina Yasaları
İlk Çağ'da görülen yukarıdaki düzenlemeler­den hangilerinin, sınıfsal mücedelelerin sonu­cunda yapıldığı savunulabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II         C) Yalnız III
D) I ve II         E) I ve III

4. Tarihteki ilk düzenli orduyu ve imparatorluğu kuran İlk Çağ devleti aşağıdakilerden hangisi­dir?
A) FenikelilerB) Akadlar C) Mısırlılar       D) Urartular
E) Hititler

5.Aşağıdaklerden hangisi, İlk Çağ’da yerleşik düzene geçen ilk toplumdur?
A) Sümerler  B) Akadlar
C) Elamlar     D) Babiller
E) Asurlular

6- Tarihin bilinen ilk yazılı kanunlarını yapan La- gaş kralı Urugakina Yasaları’nın en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A)        Sosyal yaşantıyla ilgili yasalar olması
B)        Köleliği yasaklaması
C)        Hukuk devletinin ortaya çıkmasını sağlaması
D)        Laik özellikler taşıması
E)        Ticari yaptırımlar içermesi

7-Ay yılı temeline dayanan j]k takvim aşağıdaki uygarlıklardan hangisine aittir?
A) Asur          B) Sümer
C) Mısır          D) Hint
E) Çin

8-Mısır Uygarlığı'nı Anadolu, Mezopotamya ve Eski Yunan Uygarlığından ayıran en önemli fark aşağıdakilerden hangisidir?
A)        Tanrı-kral anlayışını benimsemeleri
B)        Uygarlığın ana kaynaklarından biri olması
C)        Pek çok buluşa imza atması
D)        Kendine özgü bir şekilde gelişmesi
E)        Mumyacılık sanatında ilerlemeleri

9- Aşağıdakilerden hangisi Hitit Uygarlığı’na ait özellikler arasında gösterilemez?
A)        Tarihin bilinen ilk yazılı anlaşmasını imzalama­ları
B)        Çok tanrılı dinsel inanca sahip olmaları
C)        Pankuş adı verilen bir meclise sahip olmaları
D)        Anal adı verilen yıllıklar hazırlamaları
E)        Kimmerler tarafından yıkılmaları

Frig Uygarlığı'nda, kilim ve halı dokumacılığı­na verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tapates    B) Pankuş
C) Satrap       D) Megoran
E) Fresk

Bu test sorularının cevapları aşağıdaki bağlantıdadır.Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.