Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları

Üniversite Başarı Sıralamaları

Sözcükte Yapı Test Soruları

Sözcüğün Yapısı Test Soruları
1. -im (-ım)” eki, aşağıdaki cümlelerin hangisin­de diğerlerinden farklı bir görevde kullanıl­mıştır?
A) Oldukça başarılı bir avukatım.
B)  Kabul et ki ben de bir insanım.
C)  Bugün oldukça keyifsizim.
D)  Hiçbir şey yapmak istemiyor canım.
E)  İki yıldır bu şirkette şoförüm.


2. Daha kahvelerini içecek(I) vakit geçmemişti(II) ki birdenbire oda kapısı açıldı(III) ve içeriye(IV) uzun boylu, zayıf biri girdi.(V)
Bu cümledeki altı çizili sözcüklerden hangisi­nin kökü, sözcük türü bakımından ötekiler­den farklıdır?
I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

3. “-ki” eki, aşağıdakilerin hangisinde diğerlerin­den farklı bir görevde kullanılmıştır?
A) Öteki adam anlaşmaya pek niyetli değil.
B) Karşıki dağda vahşi kurtlar yaşarmış.
C) Dünkü olayların acısını bizden çıkaracak.
D) Anıl’ınki postada kaybolmuş sanırım.
E) Akşamki yemeğe siz de gelmelisiniz.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcüğün kökü, türü bakımından ötekilerden farklıdır?
A)Bu olay karşısında herkesin gözleri yaşardı.
B)   Kazandığı parayla evinin ihtiyaçlarını gider­miş.
C)Siparişleri bayrama kadar yetiştireceğiz.
D)   Onunla hafta sonları pastanede buluşuyoruz.
E)Süpermarketler maalesef bakkallığı bitirdi.

5. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük diğerlerinden farklı bir ek almıştır?
A)Deden sizlere çok güzel masallar anlatırmış.
B)Ninen sizinle birlikte kalmıyor mu?
C)Öbür gün halan size geliyormuş galiba.
D)Bence baban bu işe razı olmaz.
E)Yıllardır nedense giden geri gelmiyor.

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-ler (-lar)” eki, cümleye çoğul anlamı katmamıştır?
A)Adam paralarını bir türlü sayamadı.
B)Sınavı kazanınca dünyalar onun oldu.
C)Olaylar çok çabuk gelişti.
D)Bardakların hepsi teker teker yıkandı.
E)Çocuklar onu çok beklediler.

7. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi, yapıca diğerlerinden farklıdır?
A) Söyle ey dost! Bu arayış ne zaman bitecek?
B) Dudağında buruk bir gülüş; sessizce ayrıldı.
C) Anlayış karşılıklı olursa daha güzeldir.
D) Uzun bir yürüyüş sinirlerime iyi geldi.
E) İşin yoksa akşama kadar çalış.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük, diğerlerinden farklı bir ek almıştır?
A)İyi bir yönetmen olmayı aklına koymuştu.
B)Elinde kocaman bir balon vardı.
C)Büyük bir şirkette sayman olarak çalışıyor.
D)Biz yıllardır öğretmen bekliyorduk.
E)   Öğrencilik yıllarında belletmen olarak çalış­mıştı.

9. Aşağıdaki cümlelerde, altı çizili sözcüklerden hangisi, hem yapım, hem çekim eki almıştır?
A)Gelin damattan büyükmüş.
B)Yemeğe biraz erken gelin.
C)Yerlere çöp atmayın.
D)Bir an önce seçimini yap.
E)Aklım böyle işlere ermez.

10. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde türemiş sözcük kullanılmamıştır?
A)Görünen köy kılavuz istemez.
B)Körle yatan şaşı kalkar.
C)Yalancının mumu yatsıya kadar yanar.
D)Aç köpek fırın deler.
E)Güneş balçıkla sıvanmaz.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem yapım hem çekim eki almış bir sözcük vardır?
A)Araba hareket edince arkasından koştu.
B)Biraz önce bu yoldan geçti.
C)Bir daha kanaması olanaksız.
D)Her an hazır olun, dedim.
E)İnsan bu; sağı solu belli olmaz.

12. Kimi sıfat takımlarında adla sıfatın yeri değiştiri­lip ada bir iyelik eki (-i, -si) eklenerek bir sıfat gru­bu (bileşik sıfat) oluşturulur.
Aşağıdakilerin hangisinde bu yolla yapılmış bir sıfat grubu vardır?
A) Sarı saçlı, kalın enseli güreşçi rakibini yendi.
B) Her yıl başarılı elemanlarını ödüllendirirdi.
C) Havası temiz, insanları güleç bir bölgeydi burası.
D) Mikroplu sularda oynayan çocuklar bulaşıcı hastalığa yakalanmış.
E) Evin bozuk musluklarını kendisi onarmak is­tiyordu.
13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük çekim eki almamıştır?
A) Ona haber ver; bu akşam geleceğim.
B) Gözlerim okumaktan kan çanağına döndü.
C) İnsanlar akın akın bankalara koşuyordu.
D) Ağaçlar çiçek açmış bahar gelince.
E) Odanı konuklar gelmeden temizle.

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “olmak” söz­cüğü, yardımcı eylem olarak kullanılmamıştır.
A) Bu sınavda çok başarılı oldum.
B) Bu kazak sana asla olmaz.
C) Geçen maçta üşütünce hasta olmuş.
D) Tanıştığımıza çok memnun oldum.
E) Olayı duyunca üzüntüsünden kahroldu.

15. Aşağıdaki cümlelerde, altı çizili sözcüklerden hangisinde u-miş (-mış, -muş, -müş)” eki diğer­lerinden farklı bir görevde kullanılmıştır?
A) Eskimiş eşyaları depoya kaldıralım.
B) Gün görmüş adamın hali başka oluyor.
C) Sıvaları yer yer dökülmüş bir odaydı burası.
D) Yorulmuş vücudunu biraz olsun dinlendiri­yordu.
E) Hiç uğraşma; o kararını çoktan vermiş.

16. Türkçede bileşik eylemler, ad soylu bir sözcükle yardımcı eylemlerden oluşur.
Aşağıdakilerin hangisinde bu tanımın dışında kalan bir bileşik eylem vardır?
A) Bugün kendimde bir tuhaflık hissediyorum.
B) Şirketin satılması teklifini kibarca reddetti.
C) Ben çıkış kapısını kendim de bulabilirim.
D) Bu davranışını asla affetmeyeceğim.
E) Yarın s afra kese s in den ameliyat olacak.

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük iyelik eki almamıştır?
A) Karşılaştığımızda yüzünden okudum şaş­kınlığını.
B) Sen yine de isini şansa bırakma.
C) Tahmin ettiğim kadar zor değilmiş iş.
D) Hasret kaldım şöyle oturup sohbet etmeye.
E) İslerimi zamanından önce tamamladım.

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bileşik ey­lem kullanılmamıştır?
A)İzmir'de deprem fırtınası oldu.
B)Ben onunla konuşamam artık.
C)Bize bu akşam gelebilirsiniz.
D)Annesi onu yıllar sonra affetmiş.
E)Biraz sabret, her şey düzelir.

19. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisinde ad durum eki kullanılmamıştır?
A) Bu insanlarda çok tuhaf alışkanlıklar var.
B) Gözlerinde sevinç ve mutluluğun ışıltıları vardı.
C) Havada bir tuhaflık var bu akşam.
D) Eve sabaha karşı ancak dönebilmişti.
E) Tebrikler; bu çok yerinde bir davranış.

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bileşik ey­lem kullanılmamıştır?
A)O, hepimizin günlünü fethetti.
B)Bu iş de sonunda halloldu.
C)Sen bunları duyunca ne hissettin.
D)Orada öylece kalakalmıştım.
E)Bu evin ederi çok yüksekmiş.

21. Aşağıdaki dizelerin hangisinde altı çizili söz­cük hem yapım eki hem çekim eki almıştır?
A)Bir büyük boşlukta bozuldu büyü
B)Solgun bir gül oluyor dokununca
C)Arıyorum yıllar var ki ben o sesi
D)Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol
E)Senin ellerin beyaz dudakların pembe

22. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat tamla­ması biçiminde oluşmuş bileşik sözcük var­dır?
A)Kitabın önsözünü okumamıştım.
B)Gecekonduların yerini apartmanlar dikildi.
C)Gecesefaları renk renkti.
D)Ateşkesi bozan taraf onlar oldu.
E)Bahçeye bir hanımeli dikmiştim.

23. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi farklı bir ek almıştır?
A)Bakıcı çocuğu almaya geldi.
B)Sürücü kursuna gitmeyi düşünüyor.
C)Yapıcı eleştirilere her zaman açığım.
D)Arabaya bugün de alıcı çıkmadı.
E)Halıcı, sattığı halıların parasını istiyordu.

24. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bileşik sözcük yoktur?
A)Nasıl da yorulmuşuz bugün.
B)Kahvaltıda bir şey yememiştim.
C)Beni niçin anlamaya çalışmıyorsun?
D)Özverili olmak gerekir mi?
E)Nereye gideceğimi bilmiyorum.

25. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük diğerlerinden farklı bir ek almıştır?
A)Onu karşımızda görünce çok şaşırdık
B)Kendimize güzel bir yemek pişirdik.
C)Misafirlerin karnını bir güzel doyurduk.
D)Yatağa yatar yatmaz uyurduk.
E)Bebeği, usulca yatağına yatırdık

26. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcük, birden çok yapım eki almıştır?
A)Bu kış hastalıktan bir türlü kurtulamadık.
B)Görevlilere derdimizi zor anlatırız.
C)   Yarışmacılar bugün üç ayrı kategoride yarı­şacak.
D)Güzellik kavramı kişiden kişiye değişir.
E)Artık yazı yazmaktan bir lezzet alamıyorum.

27. Aşağıdakilerden hangisinde yapım eki kullanılmamıştır?
A)Bu çocuk da nereden çıktı?
B)O hain baskında fena yaralanmıştı.
C)Sararan yapraklarla doluydu bahçeler.
D)Kızarmış balık kokusu geliyor burnuma.
E)Kaç yanık yolcuya soğuk su verdi.

28. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcük, hem yapım hem çekim eki almıştır?
A)Biz farklı dünyaların insanıyız.
B)Yaralı bir ceylan gibi bakıyordu.
C)Yoldan geçen birine saati sordu.
D)Günlerdir yollarını gözlüyorduk senin.
E)İlacın etkisi yarım saat sürüyor.

29. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük birden çok yapım eki almıştır?
A)Boynumda tuhaf bir ağrı var.
B)Bir rüya vardı masadaki güllerde.
C)Bu yaz susuzluk çekmedik pek.
D)Yel alsın götürsün bütün kötülükleri.
E)Serin yalanında kandı mı az her pınar.

30. Türemiş sıfatlar, adlarla fiillerin kök veya gövde­lerine yapım ekleri getirilerek oluşturulur.
Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde bu yolla yapılmış bir sıfat vardır?
A)Mum, dibine ışık vermez.
B)Lafla, peynir gemisi yürümez.
C)Davulun sesi uzaktan hoş gelir.
D)Dost, kara günde belli olur.
E)Kaynayan kazan kapak tutmaz.

31. “-ce (-ca)” eki, aşağıdaki cümlelerden hangisi­ne küçültme anlamı katmamıştır?
A)Yanıma aptalca bir çocuk oturdu.
B)Yüksekçe bir ağacın üzerine çıktım.
C)Genişçe bir meydana masalar dizildi.
D)Alana yüzlerce insan toplandı.
E)Bana irice bir elma uzattı ağaçtan.

32. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili sözcük, yapısı bakımından diğerlerinden farklıdır?
A)Yeni çamaşır makineleri köpüğü ayarlıyor.
B)Cildinde güneş yanığı izlerine rastladık.
C)Yatağı henüz bozulmamıştı.
D)Konağı zengin bir aileye sattılar.
E)Polis sonunda kaçağı yakalamış.


33. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük, diğerlerinden farklı bir ek almıştır?
A)Ağzı hiç boş durmaz.
B)EN böyle işlere yatkın değildir.
C)Gözü biraz kanlanmış gibi.
D)Dili pek akıcı değil.
E)Evi  akşama kadar temizlemeliyiz.

34. “-dır (-tır)” eki, aşağıdaki cümlelerden hangi­sinde diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır?
A)Evi, ucuza sattırdı.
B)Tahtayı hemen sildir.
C)Bize çarşıdan biraz çerez aldır.
D)Sen de koltuk yaptır.
E)Mağaza çoktan kapanmıştır.

35. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük, diğerlerinden farklı bir yapım eki al­mıştır?
A)Kesici aletleri ortadan kaldırın.
B)   Okuyucuya böyle düzeysiz eserler sunulmamalı
C)   Güneşlenirken koruyucu bir krem kullanma­lısın.
D)Yorucu bir günün ardından hemen uyudular.
E)Annem evdeki eski eşyaları eskiciye satmış.

36. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisinde ad durum eki kullanılmamıştır?
A)Rıdvan’ın attığı golü bir kez daha izliyoruz.
B)Çölü bu fırtınalı havada asla geçemeyiz.
C)Biz seni bu iş için mi tuttuk?
D)Oldum olası aklı bu işlere ermez.
E)Okulu iyi dereceyle bitirdiğine eminim.

37. “-den, -dan (-ten, -tan)” eki, aşağıdaki cümlele­rin hangisinde diğerlerinden farklı bir görev­de kullanılmıştır?
A)Adam havadan nem kapıyor.
B)Sıradan bir roman değil elindeki.
C)Gözümden kanlı yaşlar akıttım.
D)Memleketten henüz bir haber alamadım.
E)İnsanlardan neden kaçıyorsun?

38. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde -a (-e) eki, yapım eki değildir?
A)Burnu hiç durmadan kanadı.
B)Nerede yaşamıştı o.
C)Siz ne kadar süre vereceksiniz.
D)Şiirin en güzel dizesi buydu.
E)Ölüme engel olunmuyor.

39. Ama ağlamak (I) haramdı sana
O günler istesen (II) de istemesen de
Boğazında buruldu (III) kaldı Türkçe (IV)
Mevsimlerin tülüne sarılı (V) halde
Yukarıdaki dizelerde numaralanmış sözcük­lerden hangisi, yapıca ötekilerden farklıdır?
A)    I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

40. I. Kuş yorgun ötüşleri
II.       Çimenler azmış, bahçe dağınık
III.      Telaşlı gecikmiş güller
IV.Yosun dolu havuzun suyu
V.Sık sık susuyor kurbağalar
Yukarıda numaralanmış dizelerin hangisinde türemiş sözcük yoktur?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

41. Beni çocuklar kanatır (I)
Babaları götürülmüş (II) evlerde
Asılı (III) salkımlardır
Anaların eteklerinde
Çocuklar ki
Hapishane önlerinde
Görüş (IV)yerlerinde
Bakışırlar (V)
Yukarıda numaralanmış sözcüklerden hangisi, addan türemiş eylemdir?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

42. Geceleri üç beş evden de uzak (I)
Bir yapının (II) dört duvarına (III) gizliyor (IV)kendini
Tedirgin uykularını gündüzlere saklayarak (V)
Yukarıda numaralanmış sözcüklerden hangisi yapıca ötekilerden farklıdır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

CEVAPLAR:
1. -im (-ım)” eki, aşağıdaki cümlelerin hangisin­de diğerlerinden farklı bir görevde kullanıl­mıştır?
A) Oldukça başarılı bir avukatım.
B)  Kabul et ki ben de bir insanım.
C)  Bugün oldukça keyifsizim.
D)  Hiçbir şey yapmak istemiyor canım.
E)  İki yıldır bu şirkette şoförüm.

2. Daha kahvelerini içecek(I) vakit geçmemişti(II) ki birdenbire oda kapısı açıldı(III) ve içeriye(IV) uzun boylu, zayıf biri girdi.(V)
Bu cümledeki altı çizili sözcüklerden hangisi­nin kökü, sözcük türü bakımından ötekiler­den farklıdır?
I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

3. “-ki” eki, aşağıdakilerin hangisinde diğerlerin­den farklı bir görevde kullanılmıştır?
A) Öteki adam anlaşmaya pek niyetli değil.
B) Karşıki dağda vahşi kurtlar yaşarmış.
C) Dünkü olayların acısını bizden çıkaracak.
D) Anıl’ınki postada kaybolmuş sanırım.
E) Akşamki yemeğe siz de gelmelisiniz.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcüğün kökü, türü bakımından ötekilerden farklıdır?
A)Bu olay karşısında herkesin gözleri yaşardı.
B)   Kazandığı parayla evinin ihtiyaçlarını gider­miş.
C)Siparişleri bayrama kadar yetiştireceğiz.
D)   Onunla hafta sonları pastanede buluşuyoruz.
E)Süpermarketler maalesef bakkallığı bitirdi.

5. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük diğerlerinden farklı bir ek almıştır?
A)Deden sizlere çok güzel masallar anlatırmış.
B)Ninen sizinle birlikte kalmıyor mu?
C)Öbür gün halan size geliyormuş galiba.
D)Bence baban bu işe razı olmaz.
E)Yıllardır nedense giden geri gelmiyor.

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-ler (-lar)” eki, cümleye çoğul anlamı katmamıştır?
A)Adam paralarını bir türlü sayamadı.
B)Sınavı kazanınca dünyalar onun oldu.
C)Olaylar çok çabuk gelişti.
D)Bardakların hepsi teker teker yıkandı.
E)Çocuklar onu çok beklediler.

7. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi, yapıca diğerlerinden farklıdır?
A) Söyle ey dost! Bu arayış ne zaman bitecek?
B) Dudağında buruk bir gülüş; sessizce ayrıldı.
C) Anlayış karşılıklı olursa daha güzeldir.
D) Uzun bir yürüyüş sinirlerime iyi geldi.
E) İşin yoksa akşama kadar çalış.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük, diğerlerinden farklı bir ek almıştır?
A)İyi bir yönetmen olmayı aklına koymuştu.
B)Elinde kocaman bir balon vardı.
C)Büyük bir şirkette sayman olarak çalışıyor.
D)Biz yıllardır öğretmen bekliyorduk.
E)   Öğrencilik yıllarında belletmen olarak çalış­mıştı.

9. Aşağıdaki cümlelerde, altı çizili sözcüklerden hangisi, hem yapım, hem çekim eki almıştır?
A)Gelin damattan büyükmüş.
B)Yemeğe biraz erken gelin.
C)Yerlere çöp atmayın.
D)Bir an önce seçimini yap.
E)Aklım böyle işlere ermez.

10. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde türemiş sözcük kullanılmamıştır?
A)Görünen köy kılavuz istemez.
B)Körle yatan şaşı kalkar.
C)Yalancının mumu yatsıya kadar yanar.
D)Aç köpek fırın deler.
E)Güneş balçıkla sıvanmaz.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem yapım hem çekim eki almış bir sözcük vardır?
A)Araba hareket edince arkasından koştu.
B)Biraz önce bu yoldan geçti.
C)Bir daha kanaması olanaksız.
D)Her an hazır olun, dedim.
E)İnsan bu; sağı solu belli olmaz.

12. Kimi sıfat takımlarında adla sıfatın yeri değiştiri­lip ada bir iyelik eki (-i, -si) eklenerek bir sıfat gru­bu (bileşik sıfat) oluşturulur.
Aşağıdakilerin hangisinde bu yolla yapılmış bir sıfat grubu vardır?
A) Sarı saçlı, kalın enseli güreşçi rakibini yendi.
B) Her yıl başarılı elemanlarını ödüllendirirdi.
C) Havası temiz, insanları güleç bir bölgeydi burası.
D) Mikroplu sularda oynayan çocuklar bulaşıcı hastalığa yakalanmış.
E) Evin bozuk musluklarını kendisi onarmak is­tiyordu.
13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük çekim eki almamıştır?
A) Ona haber ver; bu akşam geleceğim.
B) Gözlerim okumaktan kan çanağına döndü.
C) İnsanlar akın akın bankalara koşuyordu.
D) Ağaçlar çiçek açmış bahar gelince.
E) Odanı konuklar gelmeden temizle.

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “olmak” söz­cüğü, yardımcı eylem olarak kullanılmamıştır.
A) Bu sınavda çok başarılı oldum.
B) Bu kazak sana asla olmaz.
C) Geçen maçta üşütünce hasta olmuş.
D) Tanıştığımıza çok memnun oldum.
E) Olayı duyunca üzüntüsünden kahroldu.

15. Aşağıdaki cümlelerde, altı çizili sözcüklerden hangisinde u-miş (-mış, -muş, -müş)” eki diğer­lerinden farklı bir görevde kullanılmıştır?
A) Eskimiş eşyaları depoya kaldıralım.
B) Gün görmüş adamın hali başka oluyor.
C) Sıvaları yer yer dökülmüş bir odaydı burası.
D) Yorulmuş vücudunu biraz olsun dinlendiri­yordu.
E) Hiç uğraşma; o kararını çoktan vermiş.

16. Türkçede bileşik eylemler, ad soylu bir sözcükle yardımcı eylemlerden oluşur.
Aşağıdakilerin hangisinde bu tanımın dışında kalan bir bileşik eylem vardır?
A) Bugün kendimde bir tuhaflık hissediyorum.
B) Şirketin satılması teklifini kibarca reddetti.
C) Ben çıkış kapısını kendim de bulabilirim.
D) Bu davranışını asla affetmeyeceğim.
E) Yarın s afra kese s in den ameliyat olacak.

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük iyelik eki almamıştır?
A) Karşılaştığımızda yüzünden okudum şaş­kınlığını.
B) Sen yine de isini şansa bırakma.
C) Tahmin ettiğim kadar zor değilmiş iş.
D) Hasret kaldım şöyle oturup sohbet etmeye.
E) İslerimi zamanından önce tamamladım.

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bileşik ey­lem kullanılmamıştır?
A)İzmir'de deprem fırtınası oldu.
B)Ben onunla konuşamam artık.
C)Bize bu akşam gelebilirsiniz.
D)Annesi onu yıllar sonra affetmiş.
E)Biraz sabret, her şey düzelir.

19. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisinde ad durum eki kullanılmamıştır?
A) Bu insanlarda çok tuhaf alışkanlıklar var.
B) Gözlerinde sevinç ve mutluluğun ışıltıları vardı.
C) Havada bir tuhaflık var bu akşam.
D) Eve sabaha karşı ancak dönebilmişti.
E) Tebrikler; bu çok yerinde bir davranış.

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bileşik ey­lem kullanılmamıştır?
A)O, hepimizin günlünü fethetti.
B)Bu iş de sonunda halloldu.
C)Sen bunları duyunca ne hissettin.
D)Orada öylece kalakalmıştım.
E)Bu evin ederi çok yüksekmiş.

21. Aşağıdaki dizelerin hangisinde altı çizili söz­cük hem yapım eki hem çekim eki almıştır?
A)Bir büyük boşlukta bozuldu büyü
B)Solgun bir gül oluyor dokununca
C)Arıyorum yıllar var ki ben o sesi
D)Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol
E)Senin ellerin beyaz dudakların pembe

22. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat tamla­ması biçiminde oluşmuş bileşik sözcük var­dır?
A)Kitabın önsözünü okumamıştım.
B)Gecekonduların yerini apartmanlar dikildi.
C)Gecesefaları renk renkti.
D)Ateşkesi bozan taraf onlar oldu.
E)Bahçeye bir hanımeli dikmiştim.

23. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi farklı bir ek almıştır?
A)Bakıcı çocuğu almaya geldi.
B)Sürücü kursuna gitmeyi düşünüyor.
C)Yapıcı eleştirilere her zaman açığım.
D)Arabaya bugün de alıcı çıkmadı.
E)Halıcı, sattığı halıların parasını istiyordu.

24. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bileşik sözcük yoktur?
A)Nasıl da yorulmuşuz bugün.
B)Kahvaltıda bir şey yememiştim.
C)Beni niçin anlamaya çalışmıyorsun?
D)Özverili olmak gerekir mi?
E)Nereye gideceğimi bilmiyorum.

25. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük diğerlerinden farklı bir ek almıştır?
A)Onu karşımızda görünce çok şaşırdık
B)Kendimize güzel bir yemek pişirdik.
C)Misafirlerin karnını bir güzel doyurduk.
D)Yatağa yatar yatmaz uyurduk.
E)Bebeği, usulca yatağına yatırdık

26. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcük, birden çok yapım eki almıştır?
A)Bu kış hastalıktan bir türlü kurtulamadık.
B)Görevlilere derdimizi zor anlatırız.
C)   Yarışmacılar bugün üç ayrı kategoride yarı­şacak.
D)Güzellik kavramı kişiden kişiye değişir.
E)Artık yazı yazmaktan bir lezzet alamıyorum.

27. Aşağıdakilerden hangisinde yapım eki kullanılmamıştır?
A)Bu çocuk da nereden çıktı?
B)O hain baskında fena yaralanmıştı.
C)Sararan yapraklarla doluydu bahçeler.
D)Kızarmış balık kokusu geliyor burnuma.
E)Kaç yanık yolcuya soğuk su verdi.

28. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcük, hem yapım hem çekim eki almıştır?
A)Biz farklı dünyaların insanıyız.
B)Yaralı bir ceylan gibi bakıyordu.
C)Yoldan geçen birine saati sordu.
D)Günlerdir yollarını gözlüyorduk senin.
E)İlacın etkisi yarım saat sürüyor.

29. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük birden çok yapım eki almıştır?
A)Boynumda tuhaf bir ağrı var.
B)Bir rüya vardı masadaki güllerde.
C)Bu yaz susuzluk çekmedik pek.
D)Yel alsın götürsün bütün kötülükleri.
E)Serin yalanında kandı mı az her pınar.

30. Türemiş sıfatlar, adlarla fiillerin kök veya gövde­lerine yapım ekleri getirilerek oluşturulur.
Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde bu yolla yapılmış bir sıfat vardır?
A)Mum, dibine ışık vermez.
B)Lafla, peynir gemisi yürümez.
C)Davulun sesi uzaktan hoş gelir.
D)Dost, kara günde belli olur.
E)Kaynayan kazan kapak tutmaz.

31. “-ce (-ca)” eki, aşağıdaki cümlelerden hangisi­ne küçültme anlamı katmamıştır?
A)Yanıma aptalca bir çocuk oturdu.
B)Yüksekçe bir ağacın üzerine çıktım.
C)Genişçe bir meydana masalar dizildi.
D)Alana yüzlerce insan toplandı.
E)Bana irice bir elma uzattı ağaçtan.

32. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili sözcük, yapısı bakımından diğerlerinden farklıdır?
A)Yeni çamaşır makineleri köpüğü ayarlıyor.
B)Cildinde güneş yanığı izlerine rastladık.
C)Yatağı henüz bozulmamıştı.
D)Konağı zengin bir aileye sattılar.
E)Polis sonunda kaçağı yakalamış.


33. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük, diğerlerinden farklı bir ek almıştır?
A)Ağzı hiç boş durmaz.
B)EN böyle işlere yatkın değildir.
C)Gözü biraz kanlanmış gibi.
D)Dili pek akıcı değil.
E)Evi  akşama kadar temizlemeliyiz.

34. “-dır (-tır)” eki, aşağıdaki cümlelerden hangi­sinde diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır?
A)Evi, ucuza sattırdı.
B)Tahtayı hemen sildir.
C)Bize çarşıdan biraz çerez aldır.
D)Sen de koltuk yaptır.
E)Mağaza çoktan kapanmıştır.

35. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük, diğerlerinden farklı bir yapım eki al­mıştır?
A)Kesici aletleri ortadan kaldırın.
B)   Okuyucuya böyle düzeysiz eserler sunulmamalı
C)   Güneşlenirken koruyucu bir krem kullanma­lısın.
D)Yorucu bir günün ardından hemen uyudular.
E)Annem evdeki eski eşyaları eskiciye satmış.

36. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisinde ad durum eki kullanılmamıştır?
A)Rıdvan’ın attığı golü bir kez daha izliyoruz.
B)Çölü bu fırtınalı havada asla geçemeyiz.
C)Biz seni bu iş için mi tuttuk?
D)Oldum olası aklı bu işlere ermez.
E)Okulu iyi dereceyle bitirdiğine eminim.

37. “-den, -dan (-ten, -tan)” eki, aşağıdaki cümlele­rin hangisinde diğerlerinden farklı bir görev­de kullanılmıştır?
A)Adam havadan nem kapıyor.
B)Sıradan bir roman değil elindeki.
C)Gözümden kanlı yaşlar akıttım.
D)Memleketten henüz bir haber alamadım.
E)İnsanlardan neden kaçıyorsun?

38. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde -a (-e) eki, yapım eki değildir?
A)Burnu hiç durmadan kanadı.
B)Nerede yaşamıştı o.
C)Siz ne kadar süre vereceksiniz.
D)Şiirin en güzel dizesi buydu.
E)Ölüme engel olunmuyor.

39. Ama ağlamak (I) haramdı sana
O günler istesen (II) de istemesen de
Boğazında buruldu (III) kaldı Türkçe (IV)
Mevsimlerin tülüne sarılı (V) halde
Yukarıdaki dizelerde numaralanmış sözcük­lerden hangisi, yapıca ötekilerden farklıdır?
A)    I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

40. I. Kuş yorgun ötüşleri
II.       Çimenler azmış, bahçe dağınık
III.      Telaşlı gecikmiş güller
IV.Yosun dolu havuzun suyu
V.Sık sık susuyor kurbağalar
Yukarıda numaralanmış dizelerin hangisinde türemiş sözcük yoktur?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

41. Beni çocuklar kanatır (I)
Babaları götürülmüş (II) evlerde
Asılı (III) salkımlardır
Anaların eteklerinde
Çocuklar ki
Hapishane önlerinde
Görüş (IV)yerlerinde
Bakışırlar (V)
Yukarıda numaralanmış sözcüklerden hangisi, addan türemiş eylemdir?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

42. Geceleri üç beş evden de uzak (I)
Bir yapının (II) dört duvarına (III) gizliyor (IV)kendini
Tedirgin uykularını gündüzlere saklayarak (V)
Yukarıda numaralanmış sözcüklerden hangisi yapıca ötekilerden farklıdır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.