Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları

Üniversite Başarı Sıralamaları

Namık Kemal


NAMIK KEMAL
Vatan Şairi ve Hürriyet Şairi olarak anılır.
Edebiyat dünyasına ilk önce divan şiiri tarzında yazdığı şiirlerle girmiştir.

Ona Namık  mahlasını Eşref Paşa vermiştir.
Encümen-i Şuara’ya katılmıştır.
Namık Kemal’in şiirleri içerik olarak 1862 yılında Şinasi’yi tanımasından sonra değişmiştir.
Bu tarihten sonra şiirlerinde vatan ve millet sevgisi, hürriyet, hak, hukuk, adalet gibi temaları işlemiştir.
Toplum için sanat anlayışını benimsemiştir.

Genç Osmanlılar hareketi mensubudur.
Tasvir- Efkar gazetesinde çalışmış, 1865’te Şinasi Paris’e gidince gazeteyi tek başına çıkarmıştır. 1867’de siyasi nedenlerden dolayı Paris’e kaçmış, oradan Londra’ya geçerek Ziya Paşa ile birlikte Hürriyet gazetesini çıkarmıştır. 1871’de İbret gazetesini çıkarmıştır.
Sahnelenen ilk tiyatro eseri Vatan Yahut Silistre’yi yazmıştır. Bu piyesin 1873’te sahnelenmesinden sonra Magosa’ya sürgün edilmiştir. Birçok eserini burada sürgünde iken yazmıştır. V. Murat’ın tahta çıkması üzerine affedilerek İstanbul’a dönmüştür.
Osmanlıcılık fikrini savunmuştur.
Romantizmden etkilenmiştir.
Aruz ölçüsünü kullanmış, hece ile şiir denemesi yapmıştır.
Önemli şiirleri: Hürriyet Kasidesi, Vatan Mersiyesi, Vatan Türküsü, Murabba, Vaveyla
İlk edebi roman olan İntibah’ı yazmıştır.
İlk tarihi roman olan Cezmi’yi yazmıştır.
En önemli eleştiri kitapları Tahrib- Harabat ve Takip’tir.
Tahrib-i Harabat’ı Ziya Paşa’nın yazmşı olduğu Harabat adlı esere karşı yazmıştır. Takip adlı eserinde bu eleştirilerine devam etmiştir.
Tiyatroyu faydalı bir eğlence olarak nitelendirmiş, halkın eğitiminde bir araç olarak görmüştür.
Lisan-ı Osmaninin Edebiyatı Hakkında Bazı Mülahazatı Şamildir adlı eleştiri yazısı önemlidir. (1866 Tasvir-i Efkar) divan edebiyatını eleştirmiştir.
Eserleri: İntibah, Cezmi, (roman)
Vatan Yahut Silistre, Zavallı Çocuk, Gülnihal, Akif Bey, Celaleddin Harzemşah, Karabela (Tiyatro)
Tahrib-i Harabat, Takip, Renan Müdafaanamesi, Mukaddime-i Celal, İrfan Paşa’ya Mektup (eleştiri)
Magosa Mektupları (anı)
Kanije, Devr-i İstila, Barika-ı Zafer, Evrak-ı Perişan, Büyük İslam Tarhi, Silistre Muhasarası (tarih


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.