Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları

Üniversite Başarı Sıralamaları

ŞİNASİŞİNASİ (1826-1871)
Edebiyatımızın Batı’ya açılmasındaki öncü kişidir.
Âgâh Efendi ile birlikte ilk özel gazete olan Tercüman-ı Ahval gazetesini çıkarmıştır.
1862’de Tasvir-i Efkar gazetesini çıkarmıştır.
Klasisizmden etkilenmiştir.

Noktalama işaretlerini ilk defa Şair Evlenmesi adlı eserinde kullanmıştır.
İlk tiyatro eserini yazmıştır: Şair Evlenmesi
İlk makaleyi yazmıştır: Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi
Fransızcadan ilk şiir çevirilerini yapmıştır. (Racine, La Fontaine, Fenelon’dan yaptığı şiir çevirilerini Tercüme-i Manzume adlı eserde toplamıştır. (1859)
La Fontaine’nin fabllarını manzum olarak çevirmiştir.
İlk atasözleri derlemesini yapmıştır: Durub-ı Emsal-i Osmaniye
Dört kasidesi vardır.
“Münacât”ında eski tarzdan hem somut şekilde söyleyerek hem de öğretici unsurlar katarak ayrılmıştır.
Kasidelerinde klasik kaside planına uymamış “nesib” kısmını kaldırmıştır. Reşit Paşa için yazdığı kasidede  tegazzül bölümü ve matla beyti yoktur. Klasik kasidelerden daha kısadır.( 16 beyit)
Tanzimat Fermanı’nda dile getirilen maddeler onun şiirine aksetmiştir.
Makalelerinde olduğu gibi şiirlerinde de kanun, akıl, kadercilik, medeniyet, demokrasi kavramlarını tekrar etmiştir.
Hak, adalet, medeniyet, devlet, akıl, millet, kanun kavramları üzerinde durmuştur
Konuşma dilini şiire yansıtmaya çalışmıştır. Dönemin şartlarına göre sade bir dil kullanmıştır.
Şiirlerinde deyim ve atasözlerine yer vermiştir.
Divan mazmunlarını kaldırmış, fikrini açıkça ifadeye yarayan yeni imajlar bulmaya çalışmıştır.

ESERLERİ
Tercüme-i Manzume: Şiir çevirisidir. (Racine’nin trajedileri, ile La Fontaine, Gilbert, Fenelon, La Fontaine’den şiir çevirileri)

Müntehabat-ı Eş’ar: Şairin kendi yazdığı şiirler

Şair Evlenmesi: Tiyatro eseri (Batılı anlamda ilk tiyatro, tek perdelik töre komedisi, görücü usulü ile evliliğin sakıncaları anlatılır.)
Durub-ı Emsal-i Osmaniye: Atasözleri derlemesi

Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi: Makale (edebiyatımızdaki ilk makale örneği)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.